Skip to content

Algemene voorwaarden

PROVAK Zevenbergen Catalogus

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen noch Ingenieursbureau IB B.V., noch PROVAK Zevenbergen noch aan hen gelieerde ondernemingen, contractpartijen en/of werknemers instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Ingenieursbureau IB B.V. en PROVAK Zevenbergen aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Veiligheid

Alhoewel Ingenieursbureau IB B.V. en PROVAK Zevenbergen al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stellen om deze site virusvrij te houden, kunnen zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u gebruik maakt van deze site.

Links

Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar sites van derden betekent niet dat Ingenieursbureau IB B.V. of PROVAK Zevenbergen de op of via deze sites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

Browsers

Bepaalde diensten en producten die aangeboden worden op de site zijn uitsluitend ontwikkeld en getest voor computers waarop een recente versie van de Chrome browser of Internet Explorer is geïnstalleerd. Het gebruik van die producten en diensten met een browser welke niet recentelijk is geactualiseerd wordt door Ingenieursbureau IB B.V. en PROVAK Zevenbergen niet specifiek ondersteund of getest.

Robots, crawlers, scripts

De inhoud van deze website mag uitsluitend door middel van normaal browserbezoek worden geraadpleegd via de pagina's van websites of andere door Ingenieursbureau IB B.V. en PROVAK Zevenbergen aangeboden diensten. Het is niet toegestaan de inhoud op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of analyseren bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots.